Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Listy osób zakwalifikowanych do I LO


Utworzone klasy:
1 A - matematyczna z programowaniem
1 B - prawno-biologiczno-psychologiczna
1 C - medyczna
1 D - biologiczno-psychologiczna
1 E - językowa

Klasa prawno-biologiczno-psychologiczna będzie utworzona oczywiście z zachowaniem podziału na lekcjach o różnych rozszerzeniach.

Osobom, które togo jeszcze nie uczyniły, przypominamy o konieczności dostarczenia oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00. Jest to warunek konieczny do tego, aby znaleźć się na listach przyjętych.
Podobnie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 należy dostarczyć wypełnioną ankietę kandydata.


Załączniki: