Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Stypendia Wspieramy Najlepszych IV


Jesteśmy dumni z Was dumni! Dziewięciu uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia Wspieramy Najlepszych. Docenieni zostali uczniowie, którzy nie tylko mają wysokie średnie ocen, ale uczestniczą w olimpiadach, konkursach
i rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Zarząd Województwa Opolskiego przyznaje stypendia już od 14 lat. Do tej pory skorzystało z niego 3115 osób i otrzymało łącznie ponad 10 milionów złotych. W tegorocznej edycji zainteresowanie stypendium było bardzo duże. Złożono 600 wniosków, połowa z nich została zatwierdzona. Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy kolejnych sukcesów! 

autorka: Krystyna Błażewska

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie