Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Różewicz już znany


W minionym roku świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. Z tej okazji odbywał się szkolny konkurs literacki „Różewicz mniej znany”. Przedmiotem konkursu było wypełnienie testu, który składał się z 27 pytań dotyczących biografii i twórczości Tadeusza Różewicza. Uczestnik musiał zmieścić się w ograniczonym czasie i tylko te prace były sprawdzane.

Zainteresowanie konkursem było duże, bo do zawodów przystąpiło 45 uczniów klas I-III. Pytania były różne – od oczywistych spraw, jak data i miejsce urodzenia, czy też imię i nazwisko żony Różewicza, po trudniejsze – o murale, adresy zamieszkania, tytułu doktora honoris causa itp. Najwięcej kłopotów uczniowie mieli z pytaniem o kolejność zamieszkania poety pod wskazanymi adresami czy też z ułożeniem chronologicznym wydań wymienionych dzieł.

Podczas podsumowania konkursu wróciliśmy do wszystkich twórców, dla których miniony rok 2021 był rokiem jubileuszowym. Przypomnieliśmy, w jaki sposób uczciliśmy pamięć o K.K. Baczyńskim, S. Lemie, C.K. Norwidzie i T. Różewiczu. Pogratulowaliśmy wszystkim uczestnikom, wyróżniliśmy kilkoro, rozdaliśmy nagrody.

Oto laureaci szkolnego konkursu literackiego „Różewicz mniej znany”:

I miejsce Julia Chrzan z klasy III b

II miejsce Alicja Kowalska z klasy III a

cztery równorzędne wyróżnienia:

·       Martyna Jarczewska z klasy III c,
·       Weronika Zawada z klasy IIIdL,
·       Weronika Kansik z klasy IId
·       Aleksandra Kaniak z klasy IId.

Gratulujemy!


autorki: Iwona Baldy, Joanna Nizwald-Bugajak

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie