Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Harmonogram pracy szkoły


Semestr I
1.09.2022 - 15.01.2023

Semestr II
16.01.2023 - 28.04.2023 dla klas 4 LO
16.01.2023 - 23.06.2023 dla klas 1, 2 i 3 LO


Załączniki: