Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Podręczniki


Wykaz podręczników dla uczniów liceum Ogólnoształcącącego znajduje się na dole strony w załączniku.

UWAGA!

Osoby przyjęte do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 proszone są o wstrzymanie się z zakupem podręczników do języków obcych do momentu uzyskania informacji od nauczyciela we wrześniu. Dobór podręcznika zależy od poziomu zaawansowania grupy. Jeśli uczeń rozpoczyna naukę nowego języka, np. francuskiego, to oczywiście należy nabyć cz. 1 kursu podręcznikowego z obowiązującego wykazu podręczników.
 

Informacja o zakupie podręczników dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych

Osoby, które będą uczniami kolejnych klas kupują podręczniki będące kontynuacją serii z poprzedniej klasy. Szukamy więc w księgarniach, u znajomych ze starszych roczników tych samych tytułów i nazw wydawnictw, które obowiązywały w minionym roku szkolnym, kupując odpowiednio podręcznik do klasy drugiej lub trzeciej, czwartej.


Załączniki: