Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Władze


Z dniem 4 listopada 2019 r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz z siedzibą w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. Stowarzyszenie zostało powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań edukacyjno-kulturalnych oraz wszelkich działań mających na celu poprawienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku.

Władze Stowarzyszenia Edukacyjnego Mickiewicz

Zarząd:
Prezes - Piotr Ostrowski
Wiceprezes - Krystyna Błażewska
Skarbnik - Anna Walendziak
Sekretarz - Joanna Ryczek
Członek - Dorota Komarnicka

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Katarzyna Rakoczy
Sekretarz - Małgorzata Żmuda
Członek - Ireneusz Pientka