Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Klasa IE poszła na współpracę


We współpracy z panią Anną Aniszewską i Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji - Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Filia w Kluczborku 15.11.2021. uczniowie klasy IE uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, pt. „Cyberprzemoc”, prowadzonych przez panią Ewę Dolatę-Makuch, która przygotowała bardzo ciekawy zestaw ćwiczeń nakierunkowujących na właściwe reagowanie wobec negatywnych zachowań przemocowych, mających miejsce w internecie, a inicjowanych przy użyciu telefonów komórkowych.

Natomiast 18.10.2021. podczas lekcji wychowawczej na terenie naszej szkoły pani Joanna Baran, prowadząc zajęcia warsztatowe, pt. „Czytam obrazem, czyli jak? Obraz (fotografia) w rozwijaniu kreatywności”, starała się zainteresować młodzież z tej klasy pracą z książką ilustrowaną i interpretowaniem fotografii poprzez układanie tekstowej fabuły wydarzeń. Zajęcia te były bardzo ciekawe i miały na celu rozwijanie kreatywnego myślenia, jak i dostrzeżenie pewnych zagrożeń związanych z nadmiernym i zbyt swobodnym korzystaniem z telefonów komórkowych z dostępem do internetu.autorka: Zofia Gajek

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie