Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Harmonogram pracy szkoły


Semestr I
01.09.2021 - 15.01.2022

Semestr II
16.01.2022 - 29.04.2022 dla klas trzecich 3-letniego LO
16.01.2022 - 24.06.2022 dla klas pierwszych, drugich i trzecich 4-letniego LO


Załączniki: