Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Rozmowa z Wojciechem Zarembą - naukowcem w OpenAI i twórcą ChatGPT


Spotkanie online z naszym absolwentem Wojciechem Zarembą było dla nas fascynującym doświadczeniem. Rozmawialiśmy o tym, jak chatboty i sztuczna inteligencja wpływają na nasze życie i jak OpenAI przyczynia się do rozwijania tych technologii.

Pan Wojciech wyjaśnił, że chatboty i sztuczna inteligencja mają wiele zastosowań w dzisiejszym świecie, od prostych aplikacji, takich jak asystenci głosowi, po skomplikowane modele generujące tekst, które mogą robić wrażenie na ludziach. Omówiliśmy także kontrowersje związane z wykorzystaniem chatbotów i sztucznej inteligencji, takie jak ryzyko utraty prywatności czy potencjalne zagrożenie dla miejsc pracy.

Nasz gość opowiedział o misji OpenAI, która skupia się na rozwijaniu sztucznej inteligencji w sposób etyczny i bezpieczny dla ludzkości. Jego zespół pracuje nad rozwojem nowych algorytmów i modeli, które mogą pomóc w rozwiązaniu kluczowych problemów świata, takich jak zmiana klimatu, choroby, czy głód.

Głos zabrał Starosta Kluczborski, pan Mirosław Birecki, który wyraził dumę z faktu, że tak znany absolwent pochodzi z naszego miasta i liceum. Zapytał on o szczegóły funkcjonalności modelu oraz jak blisko jesteśmy prawdziwej sztucznej inteligencji. Wojciech Zaremba wyjaśnił, że ChatGPT jest modelem sztucznej inteligencji zdolnym do uczenia się na podstawie informacji ze wszystkich dostępnych na świecie książek i stron internetowych. System potrafi odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy różnego typu, takie jak matematyczne, ekonomiczne, podatkowe czy prawne. Burmistrz, pan Jarosław Kielar, pogratulował w imieniu wszystkich mieszkańców Kluczborka panu Wojtkowi sukcesów w jego pracy, dzięki którym Kluczbork stał się znany na całym świecie. Podziękował rodzicom i nauczycielom  za rozwijanie jego umiejętności i wyraził nadzieję, że pan Wojtek  będzie kontynuował swoje osiągnięcia.

W trakcie debaty liczne pytania zadali uczniowie, m.in. czy sztuczna inteligencja może stanowić zagrożenie dla ludzkiej cywilizacji, ponieważ wiele wcześniejszych cywilizacji upadło z powodu różnych przyczyn. Prelegent podkreślił, że kluczowe jest posiadanie odpowiedniej wiedzy. Właściwe podejście do polityki międzyludzkiej również jest ważne. Choć sztuczna inteligencja może przyczynić się do zwiększenia chaosu, wraz z postępem technologicznym standardy życia ludzi ulegają poprawie. Prelegent uważa, że sztuczna inteligencja może pomóc w rozwiązaniu globalnych problemów, takich jak ocieplenie klimatu lub kolonizacja innych planet, przyczyniając się do zwiększenia trwałości naszej cywilizacji. Sztuczna inteligencja może być pomocna w różnych dziedzinach, np. w pisaniu maili tak jak dzisiaj powszechne jest używanie kalkulatora do obliczeń podatkowych. Zaznacza jednak, że nie powinniśmy zapominać o doskonaleniu swoich umiejętności, takich jak szybkie uczenie się i radzenie sobie z porażkami, ponieważ są one niezastąpione, podkreśla, że nie chodzi tylko o zapamiętywanie, ale o naukę umiejętności.

Pan Wojciech porównał rozwój sztucznej inteligencji do historii prądu. Na początku ludzie bardzo bali się prądu, bo mógł on zabić człowieka, ale teraz prąd jest powszechnie dostępny i każdy ma go w swoim domu. Jednocześnie, budowanie elektrowni atomowych wymaga specjalnych zezwoleń od rządu. Podobnie, według prelegenta, sztuczna inteligencja będzie miała coraz większe znaczenie w różnych dziedzinach życia, ale nadal będzie potrzebne ograniczenie jej dostępu i kontroli ze strony rządu i specjalistów, aby uniknąć zagrożeń dla ludzkości.

W trakcie panelu dyskusyjnego poruszono kwestię trenowania sztucznej inteligencji. Podkreślono, że istotne jest ciągłe doskonalenie i udostępnianie tej technologii. W związku z tym, że sztuczna inteligencja ma dostęp do całej ludzkiej historii, istnieje ryzyko, że nauczy się negatywnych zachowań, przekazywać je dalej, co może być niebezpieczne. W związku z tym stosowane są filtry i techniki, które pozwalają określić, jak system ma się zachowywać, aby spełnić oczekiwania użytkowników. Jednym z głównych wyzwań jest konieczność odróżnienia, co jest dobre a co złe, ponieważ różni ludzie mają różne zdania na ten temat. W związku z tym, konieczne jest regulowanie zachowań systemu i określanie, co jest akceptowalne, a co nie.

Firma OpenAI skupia się na budowie ogólnej sztucznej inteligencji, która ma potencjał do transformacji całej cywilizacji. Ich celem jest doprowadzenie do tego, żeby sztuczna inteligencja pomagała w rozwoju technologii naukowych, rozwiązywaniu konfliktów i miała pozytywny wpływ na świat. Jednak rozwój takiej technologii wymaga potężnych nakładów finansowych i zatrudnienia mądrych ludzi. Firma stawia na publiczną dostępność swoich modeli, co ma pozwolić na zwiększenie zrozumienia społecznego na temat sztucznej inteligencji i jej zintegrowania ze społeczeństwem.

Pan Wojciech Zaremba w piękny sposób wyraził swoją wdzięczność rodzicom i byłym nauczycielom za okazane mu wsparcie i zaufanie. Powołując się na badania nad sukcesami ludzi, stwierdził, że pozytywny wpływ miłości na życie człowieka jest kluczowe. Podkreślił, że wiele osób, których spotkał, dało mu poczucie akceptacji i zainteresowania.

Podsumowując, rozmowa z Wojciechem Zarembą była ciekawym przeglądem różnych aspektów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Spotkanie miało również pouczający filozoficzny wymiar, gdyż poruszaliśmy kwestie, które wymagały od nas przemyśleń nad tym, czym jest rzeczywistość, jaka będzie przyszłość i jaki wpływ na ludzkość będzie mieć rozwój sztucznej inteligencji.

 

Organizatorzy spotkania: Krystyna Błażewska, Piotr PawlikowskiPowiększenie
Powiększenie
Powiększenie