Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Lekcja o cyberprzemocy


3 lutego klasa 2c uczestniczyła w spotkaniu z panią policjantką, na którym poruszono temat cyberprzemocy - przemocy z użyciem urządzeń elektronicznych. Bywa określana ona także jako nękanie, dręczenie, prześladowanie w Internecie. Jej celem zawsze jest wyrządzenie krzywdy drugiej osobie. Uczniowie słuchali o konsekwencjach prawnych obrażania, naśmiewania się z kogoś, a nawet lajkowania treści, które naruszają czyjąś godność i dobra osobiste. Pani prowadziła z uczniami rozmowę również na temat używek i konsekwencji ich stosowania. Myślę, że profilaktyka w tym temacie jest bardzo potrzebna.autorka: Dominika Mazurek
 

Powiększenie
Powiększenie