Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Literatura ukryta w świecie


Jaką rolę odgrywa współcześnie Słowo? Do którego momentu można się posunąć w reinterpretacji tekstów kultury? Z jakiej perspektywy na literaturę i sztukę patrzą młodzi ludzie? 

14 kwietnia Hanna Paśmionka, uczennica klasy IV e  uczestniczyła w finale ogólnopolskiego konkursu Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury zorganizowanego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w wydarzeniu umożliwiło jej napisanie – pod opieką Pani Małgorzaty Żmudy – eseju na temat: Jak zachwyca, kiedy nie zachwyca – jak kłócić się z kanonem? Twórcze spojrzenie na literaturę oraz umiejętność przemawiania przed komisją zaowocowały otrzymaniem przez nią indeksu na kierunek polonistyka-komparatystyka na Uniwersytecie Jagiellońskim.


autorka: Małgorzata Żmuda

Powiększenie