Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Ważna zespołowość


Po raz drugi nasi uczniowie (a w tym roku nawet same uczennice) wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Jej celem jest przede wszystkim promowanie wartości małżeńsko-rodzinnych oraz zbliżanie się do wartości dobra, prawdy, przyjaźni i miłości.
 
Założeniem Organizatora jest ponadto rozwijanie umiejętności pracy w zespole, komunikowania oraz porozumiewania się, tak dziś koniecznej i pożądanej. Na etapie szkolnym uczestniczki pracowały w zespołach dwuosobowych nad testem, który składał się z 30 pytań. Musiały wykazać się znajomością przepisów prawa polskiego (w tym konkordatowego) dotyczącego w szczególności: małżeństwa i rodziny, możliwości pomocy osobom dotkniętych przemocą, praw i obowiązków rodziców oraz dzieci.
 
Trzymamy kciuki za nasze wojowniczki!


autorka: Iwona Baldy
 

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie