Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Rozpoczęcie współpracy z Instytutem Śląskim w Opolu


23 stycznia 2023 r. podpisana została umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy naszą szkołą a Instytutem Śląskim w Opolu. Współpraca dotyczy prowadzenia wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i naukowym. Strony zobowiązały się do:
 
1. Podejmowania wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych promujących dokonania stron porozumienia.
2. Podejmowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych skierowanych do młodzieży, z udziałem uczniów i nauczycieli.
3. Zacieśnienia wzajemnych kontaktów między szkołami a Instytutem.
4. Wspierania inicjatyw edukacyjnych i organizacyjnych promujących tematykę śląską.
 
Instytut Śląski w Opolu reprezentowali Dyrektor Bartosz Kuświk oraz Kierownik Zakładu Edukacji Leokadia Drożdż. Przypomnijmy, że z Instytutem współpracujemy już od kilku lat, m.in. w turniejach debat oksfordzkich. Planowana współpraca ma na celu wzmocnienie i uatrakcyjnienie kształcenia w klasie prawnej, a w szczególności nauczania historii i WOS-u na poziomie rozszerzonym.
 
Od teraz możemy posługiwać się określeniem „Szkoły Partnerskiej Instytutu Śląskiego”.


autorka: Krystyna Błażewska

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie