Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Tytuł Microsoft Schowcase School dla naszej szkoły


Z wielką przyjemnością i dumą przekazujemy informację, że nasza szkoła uzyskała prestiżowy tytuł Microsoft Showcase School. Oznacza to, że Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku jest częścią globalnego programu najbardziej innowacyjnych szkół na świecie. Jesteśmy jedną z 11 wyróżnionych szkół w Polsce. Microsoft Showcase Schools to pionierzy edukacji. 
 
W uzasadnieniu czytamy, że wpływ technologii informatycznych na rzeczywistość szkolną jest widoczny w każdej dziedzinie życia szkoły. Wszyscy nauczyciele chętnie korzystają z narzędzi IT w zaawansowany sposób, aby zapewnić nowoczesne metody kształcenia i wspierać naszych uczniów. Tytuł ten nie tylko docenia transformację cyfrową, ale również potencjał kadry pedagogicznej w podejściu do nauczania na miarę 21. wieku jakim jest rozwijanie umiejętności kluczowych pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, sprawnej komunikacji oraz inspirowanie uczniów do myślenia outside-the-box. Dyrektor dzieli się najlepszymi praktykami ze szkołami w Polsce oraz w międzynarodowej społeczności. To również dowód na to, że szkoła demonstruje współpracę i odpowiedzialność za wspólnie podejmowane decyzje dotyczące treści i procesu kształcenia, pomaga przyspieszyć transformację na świecie i kształtować przyszłość. 
 
Osiągnięcie tego tytułu możliwe było dzięki zaangażowaniu  nauczycieli - uczestników programu MIEE 2020, ale też i nowych kandydatów do programu 2021, których poznamy wkrótce. Cieszymy się, że dostrzeżono nasz wysiłek i uznano nasz wpływ na przyszłość edukacji. 
 
autorka: Krystyna Błażewska