Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Projekt „Wojna, niewola i potyczki na słowa”


 „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
Józef Piłsudski


W ramach projektu „Wojna, niewola i potyczki na słowa” 14 września 2021r. mieliśmy okazję odwiedzić Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, które zostało założone w 1964 roku,aby przybliżyć nam historie losów jeńców wojennych z czasów II wojny światowej.

W budynku muzeum uczestniczyliśmy w zajęciach wprowadzających nas w tematykę. Wykonywaliśmy zadania,bazując na tekstach źródłowych oraz fotografiach. Każdy z nas miał okazję się zaprezentować i wypowiedzieć.
 
Następnie zwiedziliśmy wystawę,której celem było upowszechnianie wiedzy o nazistowskich zbrodniach w czasie II wojny światowej,sytuacji jeńców wojennych podczas konfliktów zbrojnych,historii Lamsdorf,a także upamiętnienie ofiar.Zobaczyliśmy także cmentarze i pozostałości obozu niemieckiego. Zbiory muzeum są bardzo wartościowe. Część z nich została przekazana przez byłych jeńców i ich rodziny.


autorka:Julia Adamska
 

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie