Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Jubileusz 75-lecia Liceum - sprawozdanie z realizacji zadania


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego "Spotkanie teraźniejszości z przeszłością - historia szkoły oczami trzech pokoleń". Dotacja pozyskana w konkursie samorządu województwa opolskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
 


Przypomniana została historia szkoły, młodzież uczestniczyła w warsztatach artystycznych z absolwentami, stworzyliśmy bank kontaktów z absolwentami szkoły. Trwałymi efektami działań były: wystawa pamiątkowych fotografii "Ocalić od zapomnienia" oraz program artystyczny "75 lat minęło". W dniu 16 października wystawa została odsłonięta dla uczniów i pracowników szkoły. W akademii z tej okazji wzięli udział najstarsi uczniowie z klas trzecich i obecni nauczyciele. W późniejszym terminie wystawę obejrzały wszystkie klasy, czyli łącznie około 400 uczniów. Zespół przygotowujący program na to wydarzenie przypomniał historię szkoły w trzech odsłonach: początki edukacji na ulicy Mickiewicza, losy budynku szkolnego oraz patroni szkoły. Występy młodzieży poprzedzone były warsztatami kształcącymi uzdolnienia artystyczne. Z wydarzenia został sporządzony materiał filmowy i zdjęciowy, który został udostępniony na szkolnym kanale youtube zsokluczbok i na szkolnym profilu facebooka. Wykonane zostało tablo rady pedagogicznej w roku jubileuszowym, które umieszczono w murach szkoły. 
 
Wystawa składa się z 10 plansz tematycznych, każda plansza zawiera od 8 do 12 zdjęć. Fotografie przypominają budynek szkoły i jej otoczenie, wydarzenia szkolne np. studniówki, imprezy sportowe i święta majowe. Zdjęcia były zbierane przez wiele lat i pochodzą w większości z archiwum szkolnego oraz z prywatnych kolekcji absolwentów szkoły. Wystawa stanowi stały element dekoracyjny w auli szkolnej. Program artystyczny w dniu odsłonięcia wystawy był głównym wydarzeniem scalającym obchody jubileuszu. Treścią programu "75 lat minęło..." były wspomnienia na temat powstania szkoły, wspomnienia z życia szkoły w ostatnich dziesięcioleciach oraz odniesienia do współczesnej rzeczywistości szkolnej. Całość programu poprowadził konferansjer. Pierwsza część programu miała charakter wspomnieniowy i w tej części głos zabrali absolwenci szkoły - nauczyciele. Były to wspomnienia o szkole, również przysłane przez absolwentów. Druga część to prezentacja współczesnej szkoły: uzdolniona artystycznie młodzież wykonała przygotowany program artystyczny. Na zakończenie nauczyciele - absolwenci razem z młodzieżą zaśpiewali wspólnie piosenkę. Program artystyczny został zaprezentowany na tle scenografii: prezentacje (na dużym ekranie wyświetlone zostały zebrane zdjęcia z prywatnych zbiorów nadesłanych przez absolwentów i zdjęcia współczesnej szkoły, które nie zmieściły się na planszach) i baneru informującego o roku jubileuszowym. Opracowaniem scenariusza, przygotowaniem dekoracji i uczestników do występów zajmowali się nauczyciele tutejszej szkoły. 
  
Realizacja zadania wywoła wiele zmian:
- zintegrowała środowisko ludzi związanych ze szkołą,
- rozbudziła poczucie przynależności do "małej ojczyzny", więzi, uaktywniła postawy społeczne i patriotyczne,
- zaktywizowała absolwentów i dała im możliwość podzielenia się wspomnieniami i doświadczeniami z młodym pokoleniem,
- rozpowszechniła wizerunek szkoły, ukazała jej działania dla lokalnej społeczności.
 


Rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji oferty zostały wykorzystane w dalszych działaniach stowarzyszenia:
- fotografie, pamiątkowy album, film - do promocji szkoły,
- do spotkań i dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w ramach pracy projektowej,
- bank kontaktów tworzy bazę pomocną do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia i szkoły.
  
autorka: Krystyna Błażewska

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie