Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Doposażenie biura stowarzyszenia


W ramach zadania publicznego finansowanego z samorządu Województwa Opolskiego zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner i ksero. Urządzenie stanowi wyposażenie biura Stowarzyszenia Edukacyjnego Mickiewicz. Stowarzyszenie wykorzystuje urządzenie do realizacji podejmowanych działań zgodnie z celami statutowymi. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego przyczynił się do sprawniejszego funkcjonowania biura stowarzyszenia, pozwolił zaoszczędzić pieniążki i czas, ponieważ dokumentacja i materiały projektowe są drukowane na miejscu, bez konieczności zlecania tych czynności na zewnątrz innym podmiotom. Realizacja oferty skierowana była do mieszkańców Opolszczyzny

  
 

Powiększenie