Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Działam, więc jestem


Działania Stowarzyszenia Edukacyjnego MICKIEWICZ skoncentrowane były na upowszechnianiu wiedzy, na temat naszej działalności. Ważnym celem, który udało się mam osiągnąć, to rozpoznawalność. Wpływ na to miało umieszczenie tabliczki informacyjnej oraz opracowanie loga organizacji. Działania nasze opierały na współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Stobrawy, która wspierała nas od samego początku w projekcie. Projekt „Działam, więc jestem”, „sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego”, dzięki temu zakupiliśmy laptop wraz z system operacyjnym, kserokopiarkę oraz tabliczkę informacyjną na dystansach.

autor: Piotr Ostrowski

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie