Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Młodzi pomagają - wolontariat


Gala podsumowująca realizację zadania publicznego “Młodzi pomagają – propagowanie idei wolontariatu w opolskich szkołach” odbyła się 15 grudnia 2021 r. Wolontariusze wraz z opiekunami z dziesięciu opolskich szkół zostali nagrodzeni za działania charytatywne, które zrealizowali w swoich szkolnych środowiskach, udokumentowali je i zgłosili do konkursu. Spotkanie było okazją do podzielenia się wrażeniami z pracy wolontariusza i wymiany doświadczeń dla koordynatorów zespołów wolontariackich. 
Jak pokreśliła pani Aleksandra Zwarycz - zastępca dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu - takie podsumowania są najlepszym świadectwem dobrze zrealizowanego projektu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie na galę.! Gratulujemy zespołom wspaniałych pomysłów na niesienie pomocy potrzebującym! 
Szczególne podziękowania kierujemy do pani Alicji Gawinek z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, która wspomagała nasze działania od początku projektu. 
Zadanie zostało zrealizowane z funduszy Samorządu Województwa Opolskiego, a koordynatorkami były panie Katarzyna Rakoczy i Lidia Mucha.


Zdjęcia do pobrania w linku   https://bit.ly/3IWFifk

I miejsce - Zespół Szkól Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Kluczborku  - zespół 2
II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 
III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Konopnickiej w Kluczborku  

Zespoły wyróżnione:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku 

Zespól szkół Ogólnokształcących im. Mickiewicza w Kluczborku - zespół 1

Zespół Szkól w Gorzowie Śląskim 

I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie - zespół "Szamasz pomagasz" i zespół "Zerwijmy łańcuchy"

Zespól Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku - zespól 1 i zespół 2 

Zespól szkól nr 2 CKU w Kluczborku

Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939r W Namysłowie  


 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłaszamy konkurs na działanie wolontaryjne "Pomagamy - nie jesteśmy obojętni"

Regulamin konkursu i zgoda do pobrania na dole strony. Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie! Szczegółowych informacji udziela pani Katarzyna Rakoczy, tel. 728 939 555, krakoczy@zsokluczbork.pl. 


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiały z konferencji w dniu 3 listopada do pobrania na dole strony
  • Prezentacja - Zostań wolontariuszem
  • Porozumienie, regulamin, dzienniczek
  • Prezentacja - Motywacja wolontariusza
Nagrania z konferencji dostępne poniżej w linkach:

cz.1 bit.ly/3FhSV61

cz.2 bit.ly/3ouGdKd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz zaprasza szkolne kluby wolontariatu z powiatów: kluczborskiego, oleskiego
i namysłowskiego do udziału w konferencji online „Młodzi pomagają”, która odbędzie się w środę 3 listopada 2021 r.
w godz. 10.00 -13.00. 
 
Celem konferencji jest popularyzacja idei wolontariatu w szkole i zachęcenie do tworzenia szkolnych klubów wolontariatu. Podczas konferencji zostaną przedstawione następujące zagadnienia: rola wolontariatu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, model działania szkolnego klubu wolontariatu, aspekty prawne działalności wolontariuszy oraz przykłady dobrych praktyk. Na konferencji zostanie ogłoszony konkurs z nagrodami dla szkolnych wolontariuszy.  
 
Program konferencji do pobrania w linku bityl.pl/nvYjR i w załączniku na dole strony.
 
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 28 października br. Szczegółowych informacji na temat konferencji udzielają: Lidia Mucha, tel. 603 255 840, lmucha@zsokluczbork.pl i Katarzyna Rakoczy, tel. 728 939 555, krakoczy@zsokluczbork.pl.
 
Formularz zgłoszeniowy bityl.pl/0qeIz

Serdecznie zapraszamy do udziału! 
Konferencja jest częścią zadania publicznego “Młodzi pomagają – propagowanie idei wolontariatu w opolskich szkołach” realizowanego z funduszy Samorządu Województwa Opolskiego. Załączniki: