Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Adamus Art Maraton


Adamus Art Maraton to projekt zrealizowany z funduszy Województwa Opolskiego, którego głównym celem jest zaprojektowanie przez młodych twórców statuetki związanej tematycznie z patronem Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku - ADAMUSa.
 
Pierwszym etapem działań było ogłoszenie konkursu na projekt statuetki Adamusa i zaproszenie uczniów i absolwentów ZSO z Opolszczyzny. Mając na uwadze podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej, a także kultywowania tradycji szkoły, młodzież wzięła udział w lekcji muzealnej online na platformie Teams zorganizowanej przez Muzeum Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Zajęcia prowadzone przez historyka sztuki, plastyka, edukatora muzealnego i przewodnika miejskiego przybliżyły postać i twórczość wieszcza narodowego i zainspirowały uczniów tematyką konkursu.
 
Kolejnym krokiem były warsztaty twórcze prowadzone przez lokalną artystkę, panią Justynę Wolną, podczas których uczestnicy konkursu zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do działań twórczych. Poznali etapy działań od pomysłu, szkicu do projektu do modelowania w glinie. Prace twórcze uczestnicy projektu kontynuowali na warsztatach z druku 3D, gdzie m.in. poznawali sposoby wprowadzenia projektu do komputera, drukowali prototypy na drukarce 3D, uczyli się korygowania projektów, aż do uzyskania finalnego efektu pracy.
 
Przedostatnim etapem maratonu było zorganizowanie wystawy prac artystycznych uczestników konkursu w auli szkoły. Kapituła konkursu wyłoniła najlepszy projekt statuetki Adamusa, na podstawie którego wykonany został profesjonalny odlew projektu statuetki Adamusa. Statuetka będzie rozdawana w kolejnych latach uczniom jako nagroda za wybitne osiągnięcia w nauce i pracy na rzecz szkoły. 

Koordynatorami działań projektowych byli Joanna Nizwald-Bugajak i Andrzej Bugajak.


Relacja filmowa z warsztatów druku 3D:


fb.watch/a4hsz7eKVo/
fb.watch/a4hNRHZ6--/
 

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie