Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Kluczborska Pozytywna Edukacja


W I Wojewódzkiej Konferencji Psychologii Pozytywnej w Edukacji i Wychowaniu w dniu 22 listopada 2023 r. uczestniczyło 81 nauczycieli i dyrektorów z województwa opolskiego, 5 prelegentów, 4 przedstawicieli władz samorządowych, 30 uczniów oraz 5 organizatorów wydarzenia. Konferencja przebiegała zgodnie z opracowanym harmonogramem. Otrzymaliśmy liczne pozytywne komentarze dot. organizacji wydarzenia i wartości merytorycznej wykładów oraz warsztatów. Z pozyskanych informacji zwrotnych wynika, że jest duże zainteresowanie kontynuacją spotkań o tej tematyce i chęć wdrażania podstaw psychologii pozytywnej do opolskich szkół. 
Zdjęcia do pobrania w linku
zsokluczbork-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kblazewska_zsokluczbork_pl/El4ktXDRs8BDv8hQ7fb1HB8B0k6oxcz-pyequZgTOV4tuw

 

Zadanie publiczne finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego i pod patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.


Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy, Pedagodzy, Psychologowie, Nauczyciele,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Kluczborska Pozytywna Edukacja. Pierwsza edycja nosi tytuł "Po szczęście i zdrowie do Szkoły". Jesteśmy niezmiernie usatysfakcjonowani, że swoją obecnością zaszczycą nas znakomici prelegenci. 

Nasza konferencja "Po szczęście i zdrowie do szkoły" odpowiada na potrzeby środowiska regionalnego, ponieważ z przeprowadzonych badań diagnostycznych w roku szkolnym 2022/2023 wynika, że znaczna część zespołu nauczycielskiego wykazuje wzrost obniżonej motywacji do działania. Nauczyciele sygnalizują pogorszenie kondycji psychicznej, co może skutkować w dalszej konsekwencji syndromem wypalenia zawodowego. Uważamy, że środowiska nauczycielskie potrzebują wspólnej przestrzeni do podejmowania otwartych dyskusji i rozmów na tematy związane ze sposobami poprawy stanu zdrowia psychicznego. Wojewódzka Konferencja Psychologii Pozytywnej w edukacji i wychowaniu zainauguruje cykl spotkań konferencyjnych, które promować będą postulat "pozytywnej edukacji" w nurcie psychologii pozytywnej poprzez jej sukcesywne wprowadzanie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie opolskim.

Termin: środa 22 listopada 2023 r. godz. 10.00-15.00
Miejsce: Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
 
Zapisy w linku: forms.office.com/e/dRGnbGQNWF

Obowiązuje kolejność zgłoszeń do 150 uczestników. W razie potrzeby służymy pomocą: jbaran@zsokluczbork.pl, mnowak@zsokluczbork.pl, kblazewska@zsokluczbork.pl, tel. 660 377 644, 77 418 12 70.

Program konferencji "Po szczęście i zdrowie do szkoły"

9:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:10 Uroczyste otwarcie konferencji, przywitanie zaproszonych Gości – Krystyna Błażewska, Dyrektor szkoły
Blok merytoryczny
10:10-10:45 Kapitał psychologiczny młodzieży - dr Anna Werner-Maliszewska (Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej) 
10:45-11:15 Edukacyjne konteksty psychologii pozytywnej - podstawy teoretyczne i przykłady praktycznych wdrożeń - dr Tomasz Juńczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Przerwa: 15 minut
11:30-12:15 Panel dyskusyjny „O szczęściu i zdrowiu w szkole” z aktywnym udziałem uczniów ZSO w Kluczborku – moderatorzy: Joanna Baran, Monika Nowak
12:15-12:45 Warto w wartości. Wartości w służbie dobrostanu – perspektywa psychologii pozytywnej i terapii ACT – Magdalena Dziedziak-Wawro (Positive Life, Uniwersytet SWPS, Wydział zamiejscowy w Katowicach)
Przerwa cateringowa 12:45-13:15
Blok warsztatowy 
13:15-14:15 Warsztaty do wyboru  - równolegle w jednym czasie (miejsce: Aula, sala 06, P3 lub P4)

Warsztaty (1) – Warto w wartości. Wartości w służbie dobrostanu – perspektywa psychologii pozytywnej i terapii ACT – Magdalena Dziedziak-Wawro
Warsztaty (2) – Sposoby wykorzystania mocnych stron w celu poprawy samopoczucia psychicznego w szkole – Joanna Baran (ZSO w Kluczborku)
Warsztaty (3) – Psychologia pozytywna w praktyce edukacyjnej, czyli jak kształtować środowisko szkolne wzmacniające dobrostan - Grażyna Skurczyńska (Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej, Sekcja Psychologii Pozytywnej w edukacji)
Warsztaty (4) - Kapitał psychologiczny młodzieży – dr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska (Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej)
14:15-15:00 Panel dyskusyjny z udziałem Prelegentów i Uczestników – spostrzeżenia, uwagi, wnioski do dalszej pracy oraz podsumowanie 1. edycji konferencji – moderatorzy: Joanna Baran, Monika Nowak

Organizatorzy:
Joanna Baran - pedagog i pedagog specjalny
Monika Nowak - psycholog
Krystyna Błażewska - dyrektor szkoły, wiceprezes Stowarzyszenia edukacyjnego Mickiewicz