Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Festiwal Graffiti


Podczas sekwencji dwóch spotkań warsztatowych, 21. i 22. września 2021r., w trakcie nauki malowania graffiti dzięki emocjonalnemu zaangażowaniu w powstanie malowidła, wiedza na temat przewodni zapadła na długo w pamięć uczestnikom warsztatów, będących uczniami klasy pierwszej, między innymi z północnego regionu Opolszczyzny: Wołczyna, Olesna, Praszki i Namysłowa.

Zajęcia te zostały przeprowadzone przez pracownika Kluczborskiego Domu Kultury, artystę grafficiarza, pana Przemysława Szyportę o pseudonimie artystycznym "Petion". W pierwszym dniu zostały zrealizowane następujące moduły zadaniowe: historia graffiti, teoria nauki malowania i techniki graffiti oraz tworzenie własnych prac przez uczniów. W kolejnym dniu odbyły się zajęcia praktyczne, polegające na zastosowaniu wcześniej zaprojektowanego szablonu przy tworzeniu przez młodzież własnych prac graffiti z wizerunkiem patrona szkoły. Trwałe rezultaty aktywności warsztatowych w postaci prac uczniowskich, przedstawiających ich imiona lub pseudonimy oraz wykonane przez nich wizerunki patrona szkoły tworzą elementy dekoracyjne w sali lekcyjnej nr 25, tym samym przyczyniając się do popularyzacji tej formy sztuki w naszym środowisku szkolnym.

W trakcie tygodniowego wydarzenia o nazwie Festiwal Graffiti została wykonana przez Przemysława Szyportę seria murali, które zdobią wnętrze przyziemia w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Trzy obrazy graffiti o rozmiarach 1,5 x 15 m i jeden 1 x 0.5 m zostały umieszczone na ścianach w przestrzeni publicznej, co zwiększa długotrwały efekt edukacyjny na całą lokalną społeczność, odwiedzającą budynek szkolny. Malowidła te przyczyniły się do znacznej poprawy walorów estetycznych przyziemia szkolnego oraz stanowią promocję tego środka artystycznego wyrazu, jakim jest graffiti. Wystawa tych prac umożliwiła ich twórcy ukazanie swych talentów i zdobycie nowych sympatyków wśród naszej młodzieży szkolnej.

Należy dodać, że uczestnicy zajęć warsztatowych, jak i zaciekawieni obserwatorzy aktywności przewidzianych w ramach przedsięwzięcia o nazwie Festiwal Graffiti zapoznali się z zasadami legalnego malowania różnymi technikami graffiti w celu uniknięcia niszczenia zabytków, obiektów sakralnych i odnowionych elewacji. Tym samym mieli oni również sposobność kształtowania pozytywnych postaw obywatelskich, zadbania o swoje najbliższe środowisko i poszanowania mienia społecznego wraz z nauką zasad pracy zespołowej przy wykonaniu zadań warsztatowych.        

autorka:
Joanna Ryczek

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie